November 1959: Tragisch einde van de Klavar Muziekschool

( Klik op de krantenartikelen om ze te vergroten ).

De twee linker artikelen gaat over een optreden voor ouden van dagen door leerlingen van de Klavar Muziekschool van dhr. Adriaanse begin 1959. De heer Talmon sr. trad hierbij op als conferencier.

De twee rechter artikelen gaat over optredens in oktober 1959 in het Scheldekwartier in Vlissingen en in Schoondijke. De leerlingen speelden onder leiding van leerlinge Annie van Hove, waarschijnlijk door ziekte van dhr. Adriaanse. Ook hier verleende de familie Talmon haar medewerking.
Enkele weken later zou dhr. Adriaanse plotseling op 58-jarige leeftijd overlijden.Het overlijden was een grote schok voor zijn leerlingen en hun ouders. Maar ook voor de plaatselijke Bond van Ouden van Dagen.
Jarenlang had dhr. Adriaanse belangeloos muziekmiddagen voor hen verzorgd.