20 november 1959: Oprichting van de V.K.M.V., de Vlissingse Klavar Muziekvereniging


Na het plotseling overlijden van dhr. Adriaanse overlegden een aantal leerlingen en ouders hoe men door zou kunnen gaan met de accordeonlessen en uitvoeringen. Binnen 3 weken werd besloten de Vlissingse Klavar Muziekvereniging ( V.K.M.V ) op te richten met als voorzitter dhr. H. Talmon. Dirigent werd de in 's Heerenhoek woonachtige J. Harthoorn.

Nadat eerst enkele keren bij leden thuis werd geoefend, konden we voorlopig terecht in het verenigingsgebouw in de Noordstraat. Later verkasten we naar de zolderruimte boven een oud pakhuis in de Rioolstraat, de huidige Weteringstraat. De krappe oefenruimte kon je via een gammel trapje bereiken.

Omdat naast klavarskribo steeds meer het klassieke notenschrift werd gebruikt, werd al snel besloten dat V.K.M.V. voortaan stond voor Vlissingse Klavier Muziekvereniging.

Het orkest van de V.K.M.V. met dirigent dhr. Harthoorn Enkele jaren later waarschijnlijk het B-orkest met dirigent H. Gijsel.