De jaren zestig. Van V.K.M.V. naar Accordeola

De V.K.M.V. ( Inmiddels Vlissingse Klavier Muziekvereniging ) maakt in de jaren 60 een flinke groei door. De vereniging krijgt een A- en B-orkest. Het muzikaal niveau schiet omhoog, vooral nadat in 1961 dirigent Harthoorn wordt vervangen door dhr. H. Gijsel. De vereniging doet vele optredens, o.a. in Belgie.
De groei leidt in 1962 tot een eigen club- en repetitielokaal in de Wilhelminastraat, wat eerst door enkele leden helemaal was opgeknapt. Een hele vooruitgang ten opzichte van de vorige oefenruimte in de Rioolstraat.
Bij de feestelijke opening speelde de toen 15-jarige Frits Mol een eigen compositie.
In 1967 krijgt de vereniging een nieuwe naam: Accordeola. Dit om definitief het misverstand uit de weg te ruimen dat de vereniging uitsluitend van het Klavarskribo notenschrift gebruik maakt, .......of dat V.K.M.V. een katholieke muziekvereniging zou zijn.
Eind jaren zestig verkaste de vereniging opnieuw, ditmaal naar de Willem III kazerne in de Oranjestraat. Het zou niet de laatste verhuizing zijn.